Her kan du laste ned våre sikkerhetsdatablader som viser hvilke forhåndsregler som må tas ved bruk og ved uhell samt hvilke kjemikalier som er brukt i de ulike produktene.

CONTINENTAL:

Continental Revo Sealant - antipunkteringsvæske

Continental Special Rim Cement Aluminium – felglim for aluminiumsfelger

Continental Special Rim Cement Carbon – felglim for carbonfelger