Her kan du laste ned våre sikkerhetsdatablader som viser hvilke forhåndsregler som må tas ved bruk og ved uhell samt hvilke kjemikalier som er brukt i de ulike produktene.

WELDTITE PURE:

Pure Bike Oil 150ml - Sykkelolje

Pure Bike wash – Vaskemiddel for sykkel

Pure Degreaser – Avfetningsmiddel for sykkel

Pure Dry Lube – Kjedeolje tørr

Pure Wet Lube – Kjedeolje våt