Her kan du laste ned våre sikkerhetsdatablader som viser hvilke forhåndsregler som må tas ved bruk og ved uhell samt hvilke kjemikalier som er brukt i de ulike produktene.

WELDTITE eCare:

eCare Chain Degreaser Spray 03901 Avfettingsspray
eCare Chain Lube Spray 03903 Kjedespray
eCare Connection Spray 03900 Kontaktspray
eCare Foam Cleaner Spray 03902 Vaskemiddelspray
eCare Wax Polish Spray 03904 Poleringsspray